Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

CREATIVE: Gabriella Böm (Hungary)

GABRIELLA BŐM (HUNGARY)

My name is Gabriella Böm. I was born in 1942 in a small village in Irsa. I didn’t have the opportunity to go to art school. I drew and painted from my childhood. But I was lucky enough to learn from the last Nagybánya painter at the age of 29. He and Borisza organized the Hortobágy Artist Colony. After his death, I learned the secrets of painting from the teaching assistant of Kálmán Csabai Benkhart Agost. I had 50 independent and countless joint exhibitions. My works are recognized, and I received many diplomas. In 1921, I received the Lifetime Achievement Award and a beautiful goblet

My life was not easy, but painting freed me from the constraints of everyday life. I am grateful to the poets who wrote poems for my paintings. To Mihajlo Vihula, who played guitar at one of my exhibitions and presented me with a beautiful guitar track. I am grateful to Mátyás Kompordai, who made 3 videos of my paintings and presented them with wonderful artistic vocals and musical accompaniment.
I am grateful to my artist friend Ilona Lakatos for inviting me here.
Thank you very much for being here.

Bőm Gabriella vagyok.1942 – ben születtem egy kicsi faluba Irsán. Nem volt lehetőségem, hogy Művészeti iskolába járjak. Gyermekoromtól rajzoltam és festettem De volt olyan szerencsém, hogy 29 éves koromban az utolsó Nagybányai festőtől tanuljak Ő szervezte meg Boriszával a Hortobágyi Művésztelepet. Halála után Csabai Kálmán Benkhart Agost tanársegédjétől tanultam a festés rejtelmeit. 50 önálló és számtalan közös kiállításom volt. A munkáimat elismerik sok oklevelet kaptam.1921 -ben Életmű díjat kaptam és egy gyönyörű serleget

Nem volt könnyű az életem, de a festészet megszabadított a mindennapok korlátaitól. Hálás vagyok azoknak a költőknek, akik verset írtam a festményeimhez. Vihula Mihajlónak aki egy kiállításomon gitározott és egy gyönyörű gitárszámmal megajándékozott. Hálás vagyok Kompordai Mátyásnak, aki 3 videót készített a festményeimről és csodás művészi ének és zenei aláfestéssel előadta.
Hálás vagyok Lakatos Ilona művész barátomnak, hogy meghívott ide.
Tisztelettel köszönöm, hogy itt lehetek.*Courtesy of {P.L.O.T.S.}~Creatives Magazine Ambassador Governor of Hungary: Ilona Lakatos

Leave a Reply

%d bloggers like this: