Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

CREATIVE: Erzsébet Liza Kőházi (Hungary)

ERZSÉBET LIZA KŐHÁZI (HUNGARY)

I live in Budapest. I graduated in transportation (Metró) and worked for 36 years. I started writing as a child, then as a pensioner I wrote my first storybook “The Bored Little Lion”
This was followed by my novel, Szerelem az álmok storátás, and then my volume of poems entitled Gliding Thoughts on the Wings of the Soul, with 200 poems. I am a member of Krúdy Literary Circle and Cserhát Circle. My writings have been published in many newspapers and anthologies. I received Nyiba’s art award, followed by Krúdy’s decorative letter, and Viktória Beöjthi’s award and Sculpture. For Gyula Krúdy’s 40th anniversary, 3 CDs were released, two of which contain my poems. . I received the Krúdy Bronze Medal and Certificate in December 2022, there are 4 music CDs and a DVD was also released. Recognition in exchange. I participated in tenders in 47 countries around the world, and I am successful. I received many certificates and recognitions. Two volumes of my poems are currently being published. I received an invitation from Literary Radio to become a permanent member of the blogging team.

Budapesten élek. Közlekedés szakon végeztem (Metró) nál dolgoztam 36 évet. Gyermekként kezdtem írni, majd nyugdíjasként írtam meg első Mesekönyvemet „Unatkozó kisoroszlánt”
Ezt követte a regényem, Szerelem az álmok birtokában majd a verses kötetem Lélek szárnyán suhanó gondolatok címmel, 200 verssel. Krúdy Irodalmi kör és Cserhátkör tagja vagyok. Számos újságban és Antológiában is megjelentek írásaim. Nyiba művészete díjat kaptam, majd ezt követte Krúdy díszoklevél, és Beöjthi Viktória díj és Szobor. Krúdy Gyula 40 éves jubileumára 3 db CD jelent meg,kettőn szerepelnek verseim. . Megkaptam 2022 – decemberben Krúdy Bronz érmet és Oklevelet, 4 zenés CD van mellette DVD is megjelent. Cserhátkörben elismerés. Világ 47 országában pályázaton is részt vettem, és veszek sikerrel. Számos oklevelet és elismerés kaptam. Jelenleg készül két verses kötetem kiadása. Felkérést kaptam az Irodalmi rádiótól, legyek állandó blogszerző csapattag.

Snowflake

i was the snowflake
in big huge flakes,
i fell
I covered everything
and then you came
with the red shovel
and you threw me away.
You waited so long for the snow to fall,
the purity of the bright glittering,
whiteness.
Which lights up the quiet night.

I’m sure someone would be happy,
and he would be proud to touch it.
Before the sun disappears forever.
But until then, rest on the tree branches
It shines, shines and rocks.
He clings to you
He scatters and scatters his flakes,
caressing your face with kisses,
and falling to the ground,
trying to stay with you again and again.
But come you and the red shovel,
you break her heart
and throw it around.

But the sun shines on
on the face of the snowflake.
A falling snowflake is pure beauty,
now it’s just a memory.
You broke his heart by falling,
when with the red shovel,
you threw it away again.
But don’t be afraid
because someone is waiting for the falling snowflake,
won’t be left an orphan
and her shining beauty,
forever locked in his heart.

Hópehely

én voltam a hópehely,
nagy hatalmas pelyhekben,
hullottam.
Mindent betakartam,
és akkor jöttél te,
a piros lapáttal
és eldobtál magadtól.
Pedig annyira vártad a hóesést,
a tisztaságot a ragyogó csillogó,
fehérséget.
Ami beragyogja a csendes éjjelt.

Biztos van, ki örülne,
és büszke lenne, ha hozzá érne.
Mielőtt a nap eltünteti végleg.
De addig fa ágain megpihenve tovább
Ragyog, pompázik ringatózva.
Ragaszkodik hozzád
Pelyhéit szórja és szórja,
arcodat csókolja simogatva,
és földre hullva,
próbál nálad maradni újra és újra.
De jössz te és a piros lapát,
Összetöröd a szívét,
és dobálod szerte szét.

De a napsugár tovább ragyog,
a hópehely arcán.
A lehulló hópehely tiszta szépség,
ma már csak emlék.
Lehullva összetörted a szívét,
mikor a piros lapáttal,
eldobtad magadtól ismét.
De ne félj
mert a lehulló hópihét valaki várja,
nem marad árva,
és a csillogó szépségét,
örökre a szívébe zárja.


I become a fog

I become mist on a cool night
I would melt in your hands
like a snowflake in the sunlight.
I would hug your body with my misty arms,
and I would open the way for you
like the wind blew the bubbles.
I wonder what I would be if you were here with me?
I would be the sky
with a night-black sky?
Where no one else shines,
only your star
in which your happiness shines.
I would run through your hair, curly
I would play with your curls
I would be your everything
where there is no pain
only my song would speak to you.
Thanks for everything
put me to sleep
Your Sighing Hair turning into mist.

Köddé válok
Köddé válok egy hűvös éjjelen,
elolvadnék a kezedben,
mint hópihe a napfényben.
Ködkarjaimmal ölelném tested,
s megnyitnám neked az utat,
mint a szél-fújta a buborékokat.
Vajon mi lennék, ha itt lennél velem?
Lennék égbolt
éj-fekete éggel?
Hol nem ragyogna más,
csak a te csillagod,
melyben a te boldogságod ragyog.
Hajadba túrnék, göndör
fürtjeiddel játszanék,
mindenséged lennék,
hol nincsen fájdalom,
csak a dalom szólna hozzád.
Megköszönve minden
álomba bújtatott,
köddé váló Sóhajod.


*Courtsey of International Creative Ilona Lakatos (Hungary), CPS Manager.

Leave a Reply

%d bloggers like this: