Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

CREATIVE: Anna Imre (Hungary)

ANNA IMRE
(HUNGARY)

I was born in 1958 in Transylvania. the picturesque environment. The years I spent there were decisive for me.
The love of nature, the beautiful landscapes, deep into me.
I have been living in Budapest since 1999. After the love of drawing in childhood, the first step was in 2013, when my first mentor, László Gerthner, retired professor, encouraged me to take a brush in my hand.
Online courses – I started painting with videos from KINVA ART, the painter Krisztián Nagy.
Since then, I have participated four times in the Alsonaána painting camp that he runs, where my best paintings were born.
Simon M.Veronika painter’s courses I have learned 10 techniques and I intend to further develop my knowledge.
At the Bakelit Multi Art courses – guided by the painter Gábor Atlasz, in Szőnyi circle – Under the guidance of Dóra Tankors, Dora Borsos, I developed my drawing skills. the Batsányi Cserhát Artist Circle and the Krúdy Gyula Literary Circle.
In 2015, I had my first solo exhibition at Rákospalota – at the Palace Point XV. district counseling office.
In 2018 at Isvántelke at the Railways Cultural Center
In 2019 at Sashalom at the Ervin Sabó Library.
Our joint exhibition at the Kondor Béla Community Center with the members of the Art Storage Association, hen in 2016 with the Szőnyi Circle at the Rose Community Center.
Subsequently, in 2017, thanks to the Batsányi-Cserhát Artist Circle, the XV.
I was able to exhibit my paintings in the Szabó Ervin Library of Budapest.
The themes are usually inspired by everyday experiences, nature, the water mirror, flowers and portraits. On my palette a in addition to landscapes, still lifes prevail. My pictures are mostly made with oil, sometimes with acrylic technique.
l started attenting the international privát school of painter Ferenc Kesztyűs. Theme l got acquaintend with his unique invention callod SziloKing. That special silokone-based painting is Both time -and weather resistend.

1958-ban születtem Erdélyben festői környezetben. Az ott eltöltött évek meghatározóak voltak számomra. A természet szeretete, a gyönyörű tájak mélyen belém ivódtak.
1999 óta élek Budapesten. A gyermekkori rajzszeretet után az első lépés 2013-ban volt, amikor első mentorom, Gerthner László nyugalmazott professzor biztatott, hogy vegyek ecsetet a kezembe.
Online tanfolyamokból – Nagy Krisztián festőművész KINVA ART videóival kezdtem festeni.
Azóta négyszer vettem részt az általa vezetett Alsonaána festőtáborban, ahol legjobb festményeim születtek.
Simon M. Veronika festőművész nő tanfolyamain10 technikát tanultam meg és tovább kívánom fejleszteni tudásomat.
A Bakelit Multi Art tanfolyamokon – Atlasz Gábor festőművész vezetésével, a Szőnyi körben – Tankors Dóra, Borsos Dóra irányításával fejlesztettem rajztudásomat.
Tagja vagyok a Művészeti Tároló Egyesületnek, a Szőnyi Körnek, a Batsányi Cserhát Művészkörnek és a Krúdy Gyula Irodalmi Körnek.
2015-ben volt az első önálló kiállításom Rákospalotán – a Palotapont XV. kerületi tanácsadó irodában.
2018-ban Isvántelkén a Vasút Kulturális Központban
2019-ben Sashalomban a Szabó Ervin Könyvtárban.
Közös kiállításunk a Kondor Béla Művelődési Házban a Művészeti Tárló Egyesület tagjaival volt.
2016-ban a Szőnyi Körrel a Rózsa Művelődési Házban.
Ezt követően 2017-ben a Batsányi-Cserhát Művészkör jóvoltából a XV.
Festményeimet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban állíthattam ki.
A témákat általában a mindennapi élmények, a természet, a víztükör, virágok és portrék.
Palettámon a a tájképek mellett a csendéletek érvényesülnek. Képeim többnyire olajjal, néha akril technikával készülnek.
Kesztyűs Ferenc festőművész nemzetközi privát iskolájába kezdtem járni. Ott megismerkedtem egyedülálló találmányával, SziloKing festékkel. Ez a különleges szilikon alapú festés idő- és időjárásálló.

Forster Road
Oil / panel
60x45cm
Brassó – Piana
Oil / canvas
45x60cm
Balaton
Akrilic / panel
50x40cm
Gésa
Oil/ gold imitacion/ panel
40x30cm

*Courtsey of International Creative Ilona Lakatos (Hungary), CPS Manager.

Leave a Reply

%d bloggers like this: