Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

CREATIVE/POET/AUTHOR: JASNA GUGIC (Croatia)

Our Magazine Ambassador Of Croatia

Moja dvojezična ( Hrvatski-Poljski ) zbirka pjesama PJESMA ŠUTNJE objavljena na portalu http://www.digitalne-knjige.com. Knjiga se može besplatno preuzeti na računalo, tablet i mobitel i najbolje ju je preuzeti u PDF- fileu.
kliknuti ovaj link:

http://www.digitalne-knjige.com/gugic.php

Zahvaljujem se posebnim osobama koje su mi bile velika podrška oko stvaranja te izdavanja moje zbirke poezije „Pjesma šutnje”.
– gospodin Dr. Amb. h.c. Zbigniew Roth, predsjednik Svjetske udruge za umjetnike i pisce ( čiji sam i ja član ) koji je preveo moje pjesme na poljski jezik i napisao recenziju ove knjige.
– gospođa Jadranka Varga, pjesnikinja, koja je lektorirala, napisala osvrt na knjigu i pripremila moju zbirku poezije za objavu kao e-knjigu.
– moj izdavač, gospodin Nenad Grbac, sa portala
http://ww.digitalne-knjige.com

Hvala svima koji su vjerovali u mene i moje radove i bodrili me da nastavim.

My bilingual (Croatian-Polish) collection of poems SONG OF SILENCE published on the portal http://www.digitalne-knjige.com. The book can be downloaded for free on a computer, tablet and mobile phone, and it is best to download it as a PDF file.
click on the link:

http://www.digitalne-knjige.com/gugic.php

I would like to thank the special people who have been a great support to me during the creation and publication of my poetry collection “Song of silence”.
– Mr. Dr. Amb. h.c. Zbigniew Roth, president of the World Association of Artists and Writers (of which I am also a member) who translated my poems into Polish and wrote a review of this book.
– Mrs. Jadranka Varga, a poet, who proofread, wrote a review of the book and prepared my collection of poetry for publication as an e-book.

– my publisher, Mr. Nenad Grbac, from the portal
http://www.digitalne-knjige.com

Thanks to Everyone who have believed in me and my works and encouraged me to keep going.–


Leave a Reply

%d bloggers like this: