Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

Creativity’s Piroska Frikk(Hungary)

Piroska Frikk (Hungary)
Piroska Frikk Magyarország

I am Frikk Piroska, I live in Hungary. I was born in Veszprém in 1956. I completed my primary school studies here.

In the future, life was my teacher. I have been writing for three years. I am a member of several literary groups.

My poems reflect my feelings. A world in which there are no distinctions.

They protect nature and people live in peace and love.

Piroska Frikk vagyok, Magyarországon élek. 1956-ban Veszprémben születtem. Itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat.

Továbbiakban az élet volt tanítómesterem. Három éve írok. Több irodalmi csoport tagja vagyok.

Verseim érzéseimet tükrözik. Egy olyan világot, melyben nincsenek megkülönböztetések.

Óvják a természetet, és békében, szeretetben élnek az emberek.

Who Am I?

I am a human!

I’ve heard it many times

Phew, another cripple!


I am a human!

who do they love

And he loves her.


I am a human!

Who lived the best of his life,

But his present was beautified by the past.


I am a human!

If I get on my moped,

I’m running happily.


Well, don’t judge!

You don’t know that you

What will your tomorrow bring?


And who am I?

Only among many

I’m human too!Ki vagyok én


Egy ember vagyok!

Sokszor hallottam már,

Fújj, megint egy nyomorék!


Egy ember vagyok!

Kit szeretnek,

És viszont szeret.


Egy ember vagyok!

Ki élete javát leélte,

De jelenét a múlt megszépítette.


Egy ember vagyok!

Ha, mopedemre felülök,

Vidáman száguldozok.


Hát, ember ne ítélkezz!

Nem tudhatod, hogy neked,

Mit hoz a holnapod.


És, hogy én ki vagyok?

Csak csupán a sok közül,

Én is egy ember vagyok!


A Photographer In The Making!


A thought

do you feel sometimes
How come you didn’t get enough?
Well share it with someone
Who hasn’t been given that much!

And add a real one
Hearty smile.
Don’t feel like that.
That he received alms!

Egy gondolat

Úgy érzed néha,
Hogy neked kevés jutott?
Hát oszd meg valakivel,
Kinek annyi sem adatott!

És adj mellé egy igazi,
Szívbéli mosolyt.
Ne érezze úgy.
Hogy alamizsnát kapott!


Never give up!

When the clouds tower over you,
And you feel like everything is lost.
Don’t be discouraged, trust yourself!
Follow the light of your soul!
Leads you back to the right path,
Which is surrounded by love.

Soha ne add fel!

Mikor tornyosulnak feletted a fellegek,
S úgy érzed minden elveszett.
Ne csüggedj, bízz magadban!
Kövesd lelked fényét!
Vissza vezet a helyes ösvényre,
Mely szeretettel van övezve.


1 thought on “Creativity’s Piroska Frikk(Hungary)”

Leave a Reply

%d bloggers like this: