Skip to content

{P.L.O.T.S.} – Creatives Magazine

{P.L.O.T.S} CREATIVES MAGAZINE

Creativity Is Humanities Algorithm

🌹✒️POETRYS – Mészáros Sándorné (Hungary)✒️🌹

Mészáros Sándorné (Hungary)
Mészárosné Sándorné Magyarország

My name is Mészáros Sándorné.
I come from one of the most beautiful cradles of Hungarian culture: Sárospatak.

The milieu of the Patak college inspired me early. As a student, my literary project won first place.

After my attempts at poetry, I started writing my autobiographical novel, which I am constantly expanding, and according to my plans, my grandson will continue and finish it.

I like Hungarian poetry the most, but I have studied and tried other literary styles as well. Out of nearly eight hundred of my poems, I have two volumes of poems (Sounds of my soul, Past, Future, Present) and one volume of short stories (Stories, Calling the Past) privately published. I regularly appear in anthologies and contests, I won the third place in the Balassi poetry competition of the Literary Radio.

 
Mészáros Sándorné vagyok.
A magyar kultúra egyik legszebb bölcsőjéből: Sárospatakról származom.

A pataki kollégium miliője korán megihletett. Diákként irodalmi pályamunkám első helyezett lett.

Verses próbálkozásaim után önéletrajzi regényem írásába kezdtem, melyet folyamatosan bővítek, és terveim szerint unokám fogja folytatni, és befejezni.

Leginkább a magyaros verselést kedvelem, de tanulmányoztam, és kipróbáltam egyéb irodalmi stílusokat is. Közel nyolcszáz versemből két verseskötetem, (Lelkem hangjai, Múlt, jövő, jelen) és egy novellás kötetem (Történetek, múlt idézés) van magánkiadásban. Rendszeresen megjelenek antológiákban, és pályázatokon, az Irodalmi Rádió Balassi verspályázatának harmadik helyezettje lettem.

I Relived Berlioz’s Romeo

It’s afternoon, longing for beauty, happy

 I switched it to my favorite music channel.

Romeo and Juliet is on the air,

The music drama is now played as a concert.

 
The conductor stands up with his arms outstretched,

Don’t worry, the band was waiting for him.

His eyes are fluttering, he’s shaking his head!

Twenty strings run on violins, what a wild dance!

 
Dreaming of such a passion for an instrument!

Winds and drums come spinning.

Now the choir is telling and singing at the same time.

It hums, hums deeply, darkly and quietly.Now accompanied by harps, cellos, trallala,

Heart and soul shudder upon hearing it.

Let them play on the strings of my soul,

Their eyes are on the conductor’s fingers.

 
It starts with the voices of a women’s choir

Two lovers from Verona heat up.

In response, the big band sparkles,

Revenge for love, watch out!

 
The basses sound awesome,

They sense that a tragedy is coming.

The conductor waves vigorously,

The air almost hisses hot.

 
Horns and drums beat ominously

Lovers, heed the sign!

But harps and violins are flutes

 They cheer the beautiful anthem of love.

 
This intoxication, happiness, does not last long,

Cymbals and drums rumble,

The tragedy happened, and what happened?

Love and hope were all there.

 
The music will now become slower and then die.

Choir and orchestra mournfully cry.

The great drama of two lovers took place,

I applauded the play with tears in my eyes.

 

Újra átéltem Berlioz Rómeóját

Délután van, szépre vágyva, boldogan

 Kedvenc zene csatornámra kapcsoltam.

Rómeó és Júlia van adásban,

Hangversenyként szól most a zenedráma.

 
A karmester feláll karját kitárva,

Légy se rezzen, a zenekar őt várta.

Szeme rebben, fejjel billent rajta hát!

Húsz vonó fut hegedűkön, mily vad tánc!Ily szenvedélyt megálmodni hangszerre!

Fúvósok és dobok jönnek peregve.

Mesél, regél most a kórus egyszerre.

Zúg, búg mélyen, komoran, és csendesen.Társulnak most hárfák, csellók, trallalá,

Beleborzong szív és lélek, hallatán.

Játszanak ők az én lelkem húrjain,

Tekintetük a karmester ujjain.Női kórus hangjaiból felcsendül

Két szerelmes veronai felhevül.

Válaszként a nagyzenekar szikrázik,

Szerelemre bosszú készül, vigyázni!A nagybőgők félelmesen zengenek,

Sejtetik, hogy tragédia közeleg.

A karmester erőn felül integet,

A levegő szinte forrón sistereg.Kürtök, dobok vészjóslóan peregnek

Szerelmesek, a jelre figyeljetek!

Ám a hárfák és hegedűk fuvolák

 A szerelem szép himnuszát ujjongják.Nem soká tart ez a mámor, boldogság,

Cintányérok és a dobok durrogják,

Megtörtént a tragédia, és mi lett?

A szerelem, s a remény mind oda lett.Mind lassúbb lesz most a zene, majd elhal.

Bánatosan sír kórus, és zenekar.

Két szerelmes nagy drámája lezajlott,

Könnyes szemmel tapsoltam a darabot.


Leave a Reply

%d bloggers like this: